گندم ارگانیک آزیل

///گندم ارگانیک آزیل

گندم ارگانیک آزیل

  • مهمترین ماده غذایی مردم جهان
  • از با ارزشترین گیاهان زراعی با کشت دیمی و آبی
  • موثر است دربهبود متابولیسم بدن
  • گندم ارگانیک سالم به دلیل شرایط آب و هوایی ، خاک محل کشت، شیوه­های کشاورزی از انواع مرغوب گندم به شمار می آید.
  • آرد تولید شده از گندم ارگانیک دارای کیفیت بالا و رکن اصلی شیرینی پزی،کیک پزی ،وبیسکوییت­ سازی است.
دسته:

توضیحات

  • مهمترین ماده غذایی مردم جهان
  • از با ارزشترین گیاهان زراعی با کشت دیمی و آبی
  • موثر است دربهبود متابولیسم بدن
  • گندم ارگانیک سالم به دلیل شرایط آب و هوایی ، خاک محل کشت، شیوه­های کشاورزی از انواع مرغوب گندم به شمار می آید.
  • آرد تولید شده از گندم ارگانیک دارای کیفیت بالا و رکن اصلی شیرینی پزی،کیک پزی ،وبیسکوییت­سازی است.