گلرنگ ارگانیک آزیل

گلرنگ ارگانیک آزیل

گلرنگ یک گیاه یکساله، چرمی، بدون کرک، سبز رنگ و بدون دمبرگ می باشد. مهمترین اثرات درمانی گلرنگ:

 • ضد درد، ضد چسبندگی پلاکت ها، ضد باکتری، ضد ورم و آب آوردگی، ضد ناباروری، ضد التهاب، ضد تب، ضد تومور، سقط کننده، ضد احتقاق، ضد قارچ، مقوی رحم، ضد کرم، ضد کلسیم، مقوی قلب، معرق، ادرار آور، قاعده آور، خلط آور، کاهش دهنده کلسترول، مسهل، محافظ اعصاب و آرامش بخش و محرک.
 • برگ های گلرنگ تلخ شیرین، ملین، اشتها آور و مفید در معالجه دفع بی اختیاری ادرار و ناراحتی های چشمی است.
 • گلهای آن ملین، معرق، محرک و مسکن و قاعده آور هستند.به منظور درمان یرقان به کار می روند.
 • برای دردهای کودکانه، سرخک و دانه های پوستی دردناک بکار می رود.
 • دانه های آن مقوی، مسهل و مدر هستند و برای معالجه روماتیسم به کار می روند.
 • روغن آن برای درمان تصلب شرایین و اگزمای کودکان مفید است.
 • روغن نیم سوخته آن برای معالجه زخم ها و روماتیسم به کار می رود.
 • از برگهای گلرنگ به عنوان زعفران کاذب استفاده می کنند.
 • بلعیدن برگ های گلرنک منجر به کاهش کلسترول خون می شود .
 • گلرنگ، رنگ مناسبی برای رنگ کردن پنبه می باشد.
 • از گلچه های گلرنگ برای رنگ کردن ابریشم استفاده می کنند.

توضیحات

گلرنگ یک گیاه یکساله، چرمی، بدون کرک، سبز رنگ و بدون دمبرگ می باشد. مهمترین اثرات درمانی گلرنگ:

 • ضد درد، ضد چسبندگی پلاکت ها، ضد باکتری، ضد ورم و آب آوردگی، ضد ناباروری، ضد التهاب، ضد تب، ضد تومور، سقط کننده، ضد احتقاق، ضد قارچ، مقوی رحم، ضد کرم، ضد کلسیم، مقوی قلب، معرق، ادرار آور، قاعده آور، خلط آور، کاهش دهنده کلسترول، مسهل، محافظ اعصاب و آرامش بخش و محرک.
 • برگهای گلرنگ  تلخ شیرین، ملین، اشتها آور و مفید در معالجه دفع بی اختیاری ادرار و ناراحتی های چشمی است.
 • گلهای آن ملین، معرق، محرک و مسکن و قاعده آور هستند.به منظور درمان یرقان به کار می روند.
 • برای دردهای کودکانه، سرخک و دانه های پوستی دردناک بکار می رود.
 • دانه های آن مقوی، مسهل و مدر هستند و برای معالجه روماتیسم به کار می روند.
 • روغن آن برای درمان تصلب شرایین و اگزمای کودکان مفید است.
 • روغن نیم سوخته آن برای معالجه زخم ها و روماتیسم به کار می رود.
 • از برگ های گلرنگ به عنوان زعفران کاذب استفاده می کنند.
 • بلعیدن برگهای گلرنک منجر به کاهش کلسترول خون می شود .
 • گلرنگ، رنگ مناسبی برای رنگ کردن پنبه می باشد.
 • از گلچه های گلرنگ برای رنگ کردن ابریشم استفاده می کنند.