کاکوتی ارگانیک آزیل

///کاکوتی ارگانیک آزیل

کاکوتی ارگانیک آزیل

  • کاکوتی گیاهی است یک ساله، با برگ های انبوه، گل­دار و پوشیده با کرک های کوتاه که اغلب در دشت ها و دامنه های کوهستانی می روید.
دسته:

توضیحات

 

  • این گیاه برای کاهش تب و هم چنین به عنوان مقوی قلب و معده و دستگاه گوارش به کار می رود.
  • کاکوتی دارای اثرات درمانی از جمله خلط آور و باد شکن می باشد.
  • از برگ و اسانس آن به عنوان معطر کننده ی صنایع دارویی، غذایی و نوشابه سازی استفاده می شود.