آرد گندم ارگانیک آزیل

///آرد گندم ارگانیک آزیل

آرد گندم ارگانیک آزیل

دانه گندم آسیاب شده آرد آن را می­سازد. آردی است که قسمت درونی گیاه گندم یا نشاسته آن برای تهیه ان استفاده شده است. از ارد گندم در تهیه انواع شیرینی و همچنین در تولیدات برخی محصولات غذایی از جمله حلوا سمنو و .. استفاده می­شود.

آرد گندم دارای کیفیت بالا و رکن اصلی شیرینی پزی،کیک پزی و بیسکوییت سازی است.

دسته:

توضیحات

دانه گندم آسیاب شده آرد آن را می­سازد. آردی است که قسمت درونی گیاه گندم یا نشاسته آن برای تهیه ان استفاده شده است. از ارد گندم در تهیه انواع شیرینی و همچنین در تولیدات برخی محصولات غذایی از جمله حلوا سمنو و .. استفاده می­شود.

آرد گندم دارای کیفیت بالا و رکن اصلی شیرینی پزی،کیک پزی و بیسکوییت سازی است.