حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ ۲۰۱۸ – آلمان – نورنبرگ

شرکت سلام رویان رستاک به عنوان یکی از متنوع ترین زنجیره های تولید محصولات ارگانیک مفتخر خواهد شد

که در نمایشگاه بایوفاخ نورنبرگ ۲۰۱۸ در سالن ۲ غرفه ۱۱۸/۲ پذیرای شما سروران گرامی باشد.

 

 

حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ 2018 – آلمان – نورنبرگ

حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ ۲۰۱۸ – آلمان – نورنبرگ

حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ 2018 – آلمان – نورنبرگ

حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ ۲۰۱۸ – آلمان – نورنبرگ

 

گردآوری: آزیل