حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ ۲۰۱۷ – آلمان

شرکت سلام رویان رستاک به عنوان یکی از متنوع ترین زنجیره های تولید محصولات ارگانیک مفتخر خواهد شد

که در نمایشگاه بایوفاخ نورنبرگ ۲۰۱۷ در سالن ۲ غرفه ۱۱۸/۲ پذیرای شما سروران گرامی باشد.

 

حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ 2017 – آلمان

حضور شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بیوفاخ ۲۰۱۷ – آلمان

گردآوری: آزیل