شرکت سلام رویان رستاک یکی ار متنوع ترین تولیدکننده های مواد غذایی ارگانیک در خاورمیانه افتخار حضور در نمایشگاه بین المللی بیوفاخ 2019 نورنبرگ را داشت.

  • زمان این نمایشگاه از 13 تا 16 فوریه در شهر نورنبرگ آلمان .
  • در سالن 2 غرفه 2-111