حضور شرکت سلام رویان رستاک در بیوفاخ 2019

سلام رویان رستاک یکی ار متنوع ترین تولیدکننده های مواد غذایی ارگانیک در خاورمیانه افتخار حضور در نمایشگاه بین المللی بیوفاخ نورنبرگ را دارد.

زمان این نمایشگاه از 13 تا 16 فوریه در شهر نورنبرگ آلمان است. منتظر حضور شما دوستان و همکاران عزیز در غرفه این شرکت در سالن 2 غرفه 2-115 هستیم.